top of page

UTVÄRDERINGAR

Dansa en bok

På frågan "Skulle du rekommendera denna workshop till en annan kollega" ger av 90 intervjuade pedagoger 91% betyget 10 på en skala 1-10 och ingen lägre betyg än 7

Läs hela utvärderingen här:  Dansa en bok Utvärdering 2017

 

”Ett fantastiskt redskap, mycket inspirerande och motiverande, gav mersmak.”

Detta är ett av svaren på frågan hur deltagarna upplevde metoden Dansa en bok, som introducerats genom workshops i snart alla kommuner i Uppsala län. Workshopledare har varit Sophia Färlin-Månsson, koreograf och danspedagog. Både bibliotekspersonal och pedagoger har deltagit i introduktionsworkshops. De har fått svara på enkätfrågor före och efter att de deltagit i Dansa en bok.

Här är några fler citat från enkäterna:

”Mycket bra och roligt. Fick nya erfarenheter.” 
”Värdefullt, användarvänligt, överraskande roligt.”
”Bra med eget skapande för barnen”
”...perfekt blandning av rörelse och koncentration. Mycket bra för språkutvecklingen med innehållande lek och rörelse.”
”Superbra material att använda till barn som inte har svenska som modersmål.”
”Barnen skulle älska detta.”

Reflektion från en förskola;

"Har varit fantastiskt roligt. ... vi är inspirerade att fortsätta på det sättet vi lärt oss ...Vi jobbar på en uteförskola. Vi har tagit med oss högtalare och bok ut i skogen och dansat där. Allt man kan inne kan man göra ute är vår filosofi. 

Stort tack!!

Maria B Reuithe  på Sagans naturförskola"

Knacka på!

Dansfestival i sjuhärad. Det rör på sig.

Utvärdering Dansa, Lyssna, Läsa Knacka på!

Lena Fagerberg B-Uppsats om Knacka på

bottom of page